Teagmháil

Bí i dteagmháil linn le do chuid ceisteanna nó moltaí trí cheann ar bith de na bealaí thíos. Táimid ag súil le cloisteáil uait.

Droichead na hInse, Baile Átha Cliath 8

+353 1 475 7816 nó +3531 6770236 (Gairdíní)

+35386 8362318 (Constábla)

parkmanager@opw.ie

Gairdíní Náisiúnta Cuimhneacháin Cogaidh na hÉireann

Tá lánfháilte romhat teacht chugainn tú féin chomh maith.

Faigh tuilleadh eolais faoi uaireanta oscailte, áiseanna, agus eolas ábhartha eile.

Pleanáil Cuairt